आजको राशिफल २०७६ साल मङ्सिर ०३ गते मंगलवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ नोभेम्बर १९ तारिख।

मङ्सिर ०३ काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि रहनुहोस र मेहेनत गर्नुहोस भाग्य तपाइको हातमा

Read more

आजको राशिफल २०७६ साल मङ्सिर ०२ गते सोमवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ नोभेम्बर १८ तारिख।

मङ्सिर ०२ काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि रहनुहोस र मेहेनत गर्नुहोस भाग्य तपाइको हातमा

Read more

आजको राशिफल २०७६ साल मङ्सिर ०१ गते आईतवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ नोभेम्बर १७ तारिख।

मङ्सिर ०१ काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि रहनुहोस र मेहेनत गर्नुहोस भाग्य तपाइको हातमा

Read more

आजको राशिफल २०७६ साल कार्तिक ३० गते सनीवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ नोभेम्बर १६ तारिख।

कार्तिक ३० काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि रहनुहोस र मेहेनत गर्नुहोस भाग्य तपाइको हातमा

Read more

आजको राशिफल २०७६ साल कार्तिक २९ गते सुक्रवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ नोभेम्बर १५ तारिख।

कार्तिक २९ काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि रहनुहोस र मेहेनत गर्नुहोस भाग्य तपाइको हातमा

Read more

आजको राशिफल २०७६ साल कार्तिक २८ गते बिहिवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ नोभेम्बर १४ तारिख।

कार्तिक २८ काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि रहनुहोस र मेहेनत गर्नुहोस भाग्य तपाइको हातमा

Read more

आजको राशिफल २०७६ साल कार्तिक २७ गते बुधवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ नोभेम्बर १३ तारिख।

कार्तिक २७ काठमाडौँ,काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि रहनुहोस र मेहेनत गर्नुहोस भाग्य तपाइको हातमा

Read more

आजको राशिफल २०७६ साल कार्तिक २६ गते बुधवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ नोभेम्बर १२ तारिख।

कार्तिक १२ काठमाडौँ,काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि रहनुहोस र मेहेनत गर्नुहोस भाग्य तपाइको हातमा

Read more

आजको राशिफल २०७६ साल कार्तिक २५ गते सोमवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ नोभेम्बर ११ तारिख।

कार्तिक २५ काठमाडौँ,काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि रहनुहोस र मेहेनत गर्नुहोस भाग्य तपाइको हातमा

Read more

आजको राशिफल २०७६ साल कार्तिक २४ गते आईतवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ नोभेम्बर १० तारिख।

कार्तिक २४ काठमाडौँ,काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि रहनुहोस र मेहेनत गर्नुहोस भाग्य तपाइको हातमा

Read more